راهنمای نویسندگان

سایت الکترونیکی نشریه:   http://jtihr.iaulamerd.ac.ir

   پست الکترونیکی نشریه:   jtihr@iaulamerd.ac.ir

 بر اساس رویکرد دانشگاه آزاد اسلامی واحد لامرد مبنی بر لزوم توجه به نظام­های رتبه بندی و علم سنجی رسمی، از این پس پیروی از شیوه نامه ذیل جهت نگارش و ارسال مقاله ضروری می باشد.

فایل های ارسالی برای مجله بایستی شامل سه فایل  جداگانه به شکل زیر باشد عدم رعایت در ارسال و یا عدم رعایت فرمت نگارش مقاله باعث خواهد شد که مقاله ارسالی، در الویت بررسی قرار نگیرد

1- فایل اصلی مقاله بدون نام نویسندگان که بر اساس فرمت ارشاره شده در زیر تهیه شده باشد

2- مشخصات نویسندگان به همراه مشخصات آنها از قبیل سمت نام گروه  و دانشگاه مربوطه  ( مشخصات نویسندگان به هر دو زبان انگلیسی و فارسی باشد. ترتیب نویسندگان در فایل بایستی عینا با ترتیب نویسندگان در سامانه به هنگام ثبت نام مطابقت داشته باشد )

3- فایل تعهد نامه که به امضای تمامی نویسندگان رسیده شده باشد


 

راهنمای نگارش مقاله

 

مجله آمـــوزش و بهسازی منابع انسانیمقالات تحقیقی و مروری که با هدف ارتقاء سطح علمی پژوهشگران، اساتید، دانشجویان و فعالان عرصه منابع انسانی نسبت به انتشار آخرین نتایج حاصل از پژوهشهای صورت گرفته در این زمینه اقدام می نماید. مقاله‌ای برای چاپ پذیرفته خواهد شد که متن کامل آن قبلاً در هیچ نشریه‌ای منتشر و نیز برای چاپ به سایر نشریات ارائه نگردیده باشد. مقالات ارسالی می‌توانند به زبان فارسی و یا انگلیسی (با شرایط خاص) باشد، ولی چکیده باید به هر دو زبان تهیه شود. در مقالاتی که دارای چند مؤلف هستند، ترتیب اسامی و حقوق مولفین بر عهده ارسال‌کننده مقاله خواهد بود. مسئولیت هر مقاله از نظر علمی بر عهده نویسنده (گان) خواهد بود. نشریه در رد یا قبول و حک و اصلاح مقالات آزاد است.

مقاله تحقیقی، مقاله‌ای است حاصل تحقیق و مستند به نتایج پژوهش‌های انفرادی یا جمعی، مقاله مروری شامل ارزیابی و نقد نوشته‌هایی می‌باشد که در نشریات و کتب مختلف علمی در همان زمینه به چاپ رسیده است. در این نوع مقالات، نویسنده کارهای پژوهشی گذشته را جهت روشن شدن وضعیت فعلی مسئله، طرح و مورد بررسی قرار می‌دهد و بعد ارتباطات، تناقض‌ها و محدودیت‌های موجود را بیان نموده و سرانجام پیشنهادات خود را ارائه می‌نماید. مقالات ترجمه شده فقط در صورتی پذیرفته می‌شوند که حاوی روش یا مسئله علمی بسیار مهمی باشد. هر مقاله تحقیقی باید دارای عنوان، چکیده فارسی، واژه‌های کلیدی به فارسی، مقدمه، مواد و روش‌ها، نتایج و بحث، منابع، چکیده انگلیسی و واژه‌های کلیدی به انگلیسی باشد و اصول زیر در آن رعایت شود:

1) عنوان مقاله باید کوتاه و گویا باشد و از 15 واژه تجاوز نکند و بصورت فارسی و انگلیسی بیان شود.

2) هر مقاله باید دارای یک فایل حاوی مشخصات مقاله شامل نام و نام‌خانوادگی نویسنده‌ (گان)، مرتبه علمی و نشانی به هر دو زبان فارسی و انگلیسی، شماره تلفن و فاکس و پست الکترونیکی باشد.

3) چکیده فارسی باید شامل  هدف، روش شناسی، یافته ها و نتیجه گیری باشد و تمام آن در یک صفحه A4 (حداقل 150 و حداکثر 250 کلمه با فاصله خطوط یک) با فونت B Lotus و سایز 11 باشد.

واژه های کلیدی: در 3 تا 5 واژه بلافاصله بعد از چکیده‌های فارسی و انگلیسی آورده شود.

چکیده انگلیسی باید ترجمه کامل چکیده فارسی و بلافاصله بعد از چکیده فارسی با فاصله خطوط یک لحاظ گردد . فونت چکیده Times New Roman (font size: 11) می باشد.

     

5) مقدمه باید شامل طرح مسئله، سوابق کار و توجیه اهمیت تحقیق باشد. اهداف مطالعه به‌طور شفاف در انتهای مقدمه ذکر گردد.

 6) روش شناسی شامل توضیحات مربوط به نوع روش، جامعه آماری و نمونه،ابزارهای جمع اوری اطلاعات،شیوه تحلیل داده های پژوهش است که باید مشخص و روشن باشد

7) نتایج و بحث شامل درج یافته‌های تحقیق، بحث مستدل (با مرجع) و نتیجه‌گیری خواهد بود. نتایج و بحث با هم تدوین گردد. شکل‌ها و جدول‌ها در نتایج و بحث نباید دارای اطلاعات مشابه یا تکراری باشند، داده‌های جدول نباید به‌صورت منحنی یا نمودار (به‌استثنای نقشه) تکرار شوند.

8) نتیجه گیری کلی: نتیجه کلی مهمترین یافته تحقیق  در یک پاراگراف آورده شود.

9) در صورت ضرورت، تشکر و قدردانی از موسسات و افراد زیر عنوان “سپاسگزاری” قبل از منابع آورده شود.

10) ماخذنویسی بر اساس سبک APA می باشد. 

 11) منبع مورد استفاده ممکن است کتاب، مقاله و یا نشریه باشد. در مورد کتاب باید نام نویسنده (گان)، سال انتشار، عنوان کتاب، ناشر و محل انتشار و تعداد کل صفحات آورده شود.

الف) کتاب تالیف شده در ایران:

  1. Parsapajouh, D. 1994. Wood technology. TehranUniv. Press, 404p. (In Persian)

ب) کتاب به لاتین (رجوع به کل صفحه)

  1. Holik, H. 2006. Handbook of paper and board. WILEY-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim, Germany, 506p.

ج) کتاب به لاتین (صفحه‌های مورد استفاده)

  1. Nyland, R.D. 1996. Silviculture, Concepts and applications. Mc Graw-Hill international edition, New York, Pp: 501-553.

12) برای مقالاتی که فصلی از یک کتاب با نویسنده (گان) مجزا هستند (مانند مقاله در همایش‌ها)، این موارد شامل نام نویسنده‌ (گان)، سال انتشار، عنوان مقاله، شماره صفحات، نام نویسنده‌ (گان) (ادیتورها) کتاب، نام کتاب، ناشر و محل انتشار است.

  1. Yang, C. and Tao, V. 2005. Distributed geospatial information service. P 113-130, In: S. Rana and J. Sharma (eds), Frontiers of geographic information technology, Springer, London.

13) طرز نگارش منابع فارسی مقاله به انگلیسی باید شامل نام نویسنده (گان)، سال انتشار، عنوان مقاله، نام نشریه کامل یا به اختصار، جلد (شماره) نشریه و شماره صفحات مقاله باشد. مثال:

مقاله فارسی:

  1. Mohamadi, J. and Shataee, Sh. 2009. Sensitivity Evaluation of spectral vegetation indices using sensitivity functions for stand volume estimation. Gorgan, J. of Wood and Forest Science and Technology. 16: 2.101-120. (In Persian)

مقاله لاتین:

  1. Pere, J., Siika-aho, M., and Viikari, L. 1995. Effects of purified Trichodermaressi cellulose on the fiber properties of kraft pulp. Tappi J. 78:6.71-78.

 فهرست منابع مقاله به زبان انگلیسی و با قلم Times New Roman اندازه. pt11 است.

14) ارجاع به منابع در متن: 

ارجاعات داخل متن:

ارجاعات داخل متن مقاله: (نام نویسنده، سال: صفحه) مانند (Mohamadi, 2009). حتماً انگلیسی باشد.

15) عنوان و اطلاعات هر یک از شکل‌ها و جدول‌ها به صورت فارسی نوشته شوند.

 

 16) متن مقاله باید به صورت تک ستونی با فاصله خطوط 5/1 و با رعایت حاشیه 5/2 سانتی‌متر از لبه‌ها، تایپ شده باشد و حداکثر در 20 صفحه و با نیم سانتی متر تورفتگی در شروع پاراگراف ها باشد و از طریق پورتال نشریه ارسال شود. تایپ مقالات در نرم‌افزار  Word 2010یا نسخه‌های بالاتر میکروسافت توصیه می‌شود.
لطفا جداول و تصاویر را نیز در متن مقاله بیاورید و نیاز به بارگذاری فایل مجزا نمی باشد. هرجدول یا شکل بلافاصله پس از ارجاع به آن در متن، آورده شود.

اندازه قلم بخش های مختلف مقاله به صورت زیر است:

چکیده فارسی و انگلیسی: B lotus  و Times New Romans با اندازه 11

متن مقاله: قلم B Lotus و با اندازه 12

عنوان مقاله: B Titr پررنگ (Bold) و با اندازه 12

عنوان های فرعی یا تیتر های بخش های مقاله: B Mitra پررنگ (Bold ) و با اندازه 12

عنوان فارسی جدول­ها و شکل­ها: B lotus پررنگ (Bold) و با اندازه 10

کلمه­ها داخل جدول­ها و پاورقی: B lotus  و با اندازه 10

اعداد داخل جدول­ها:  Times New Romanو با اندازه10

عناوین انگلیسی عنوان جدول ها و شکل ها Times new roman بولد (Bold) با اندازه 10

کلمات انگیسی داخل جداول Times New Roman با اندازه 10

کلمات انگلیسی داخل متن مقاله Times New Roman با اندازه 11

منابع: Times New Roman و با اندازه 11

18) مسئول مکاتبه هر مقاله لازم است توسط نویسندگان مقاله قبل از ارسال مشخص گردد. لذا هر گونه مسئولیتی در رابطه با مقاله مربوط به شخص مکاتبه‌کننده است.

24) دانشجویان دوره کارشناسی‌ارشد و دکترا لازم است قبل از ارسال مقاله هماهنگی و مشاوره لازم در خصوص مقاله را با استاد راهنما حتماً به عمل آورند.

  متن تعهدنامه

سردبیر محترم مجله آموزش و بهسازی منابع انسانی 

باسلام،

احتراما، اینجانب (اینجانبان)  .........

نویسندگان مقاله با عنوان .............

صحت تمامی مطالب مندرج در این مقاله را تایید نموده و متعهد می­شویم که این مقاله حاصل فعالیت تحقیقاتی بنده (ما) بوده و تاکنون در هیچ مجله فارسی یا لاتینی به چاپ نرسیده است. همچنین نویسندگان مقاله متهد می­شوند که تا زمان اتمام کار داوری مقاله در مجله  آموزش و بهسازی منابع انسانی، این مقاله را برای داوری و چاپ به مجله دیگری ارسال نکنند.  و اگر این مقاله از تز کارشناسی ارشد و یا دکتری استخراج شده باشد نام استاد راهنما و یا دانشجو  و استادان مشاور بعنوان نویسندگان مقاله ذکر شده است.

نام و نام خانوادگی نویسنده  (به ترتیب درج در مقاله)                                     امضاء و تاریخ

1.

2.

3.

4.

                                                                                                   

                                                                                                  "فایل تعهدنامه"