اهداف و چشم انداز

 

 • کمک به ارتقای تحقیقات علمی در زمینه آموزش و بهسازی منابع انسانی در سطح ملی و بین‌المللی؛
 • گسترش اندیشه‌ها و نتایج نوآوری‌های پژوهشی در زمینه­‌ آموزش و بهسازی منابع انسانی؛
 • چیستی، چرایی، چگونگی و فلسفه آموزش و بهسازی منابع انسانی ؛
 • طراحی الگوهای آموزش و بهسازی منابع انسانی هماهنگ با الگوی اسلامی- ایرانی، چشم‌انداز بیست ساله کشور، نقشه جامع علمی کشور و آینده‌نگری‌ها در سطح ملی، منطقه‌ای و بین­‌المللی؛
 • تحول، بهبود مدیریت و مدیریت تحول در حوزه آموزش و بهسازی منابع انسانی؛
 • نشر و عرضه دستاوردهای علمی پژوهشی بر اساس نیاز و تقاضای سازمان‌های اجرایی کوچک‌، متوسط، بزرگ و شبکه‌ای در حوزه آموزش و بهسازی منابع انسانی و ارزیابی نتایج و به‌‌کارگیری آن‌ها؛
 • کمک به تبادل اندیشه ها و ارتقاء دانش در حوزه آموزش و بهسازی منابع انسانی در سطح ملی، منطقه­‌ای و بین المللی.

    محورها و حوزه فعالیت فصلنامه:

  1- بهینه کاوی و تجارب برتر سازمانی در فعالیتهای آموزش و بهسازی منابع انسانی؛

   2- بهره گیری از فناوری و رویکردهای نوین در آموزش و بهسازی منابع انسانی؛

   3- نقش و ویژگی های متمایز آموزش و بهسازی منابع انسانی در سازمانهای دولتی و خصوصی کشور؛

   4- اثر بخشی آموزش و بهسازی منابع انسانی در تحول سازمانی، خلق ارزش و مزیت رقابتی؛

   5- نقش آموزش و بهسازی منابع انسانی در توسعه و ترویج فرهنگ، معنویت و اخلاق حرفه ای در سازمان ها؛

   6- حرفه ای گرایی مدیریت منابع انسانی و تاثیر آن بر آموزش و بهسازی منابع انسانی؛

   7-توسعه آموزش و بهسازی منابع انسانی در بخش های دولتی، خصوصی، تعاونی و بنگاه های کوچک و متوسط؛

   8- رویکردها، تئوری ها، مدل ها، استراتژی ها و برنامه های عملیاتی آموزش و بهسازی منابع انسانی؛

   9- نقش آموزش و بهسازی منابع انسانی در ارتقای بهره وری، خلاقیت و نو آوری و کیفیت زندگی کاری؛

   10- نقش و سهم رهبران در آموزش و بهسازی منابع انسانی در سازمان های ایرانی؛

   11- فرصت ها، چالش ها و موانع آموزش و بهسازی منابع انسانی در کشور و راه های برون رفت از آن ها؛

   12- مطالعات تطبیقی فعالیت‌های آموزش و بهسازی منابع انسانی در ایران و جهان؛

  13- توانمندسازی منابع انسانی و جایگاه آن در آموزش و بهسازی منابع انسانی ؛

  14- مدیریت دانش و نقش آن در آموزش و بهسازی منابع انسانی؛

  15- جایگاه آینده پژوهی در آموزش و بهسازی منابع انسانی؛