درباره نشریه

فصلنامه آموزش و بهسازی منابع انسانی به منظور ارائه جدیدترین نظریه‌ها و یافته‌های علمی در حوزه‌های مختلف آموزش و بهسازی منابع انسانی و همچنین در راستای تبادل و نشر اندیشه‌های بدیع و نتایج پژوهش های علمی، از تمامی محققان، صاحب‌نظران، دانش‌پژوهان، کارشناسان، استادان و دانشجویان دعوت می‌نماید تا اخرین دستاوردهای علمی و پژوهشی خود را در قالب مقاله‌های علمی- پژوهشی برای چاپ و انتشار در فصلنامه آموزش و بهسازی منابع انسانی ارسال نمایند.  

 

  محورها و حوزه فعالیت فصلنامه:

1- بهینه کاوی و تجارب برتر سازمانی در فعالیتهای آموزش و بهسازی منابع انسانی؛

 2- بهره گیری از فناوری و رویکردهای نوین در آموزش و بهسازی منابع انسانی؛

 3- نقش و ویژگی های متمایز آموزش و بهسازی منابع انسانی در سازمانهای دولتی و خصوصی کشور؛

 4- اثر بخشی آموزش و بهسازی منابع انسانی در تحول سازمانی، خلق ارزش و مزیت رقابتی؛

 5- نقش آموزش و بهسازی منابع انسانی در توسعه و ترویج فرهنگ، معنویت و اخلاق حرفه ای در سازمان ها؛

 6- حرفه ای گرایی مدیریت منابع انسانی و تاثیر آن بر آموزش و بهسازی منابع انسانی؛

 7-توسعه آموزش و بهسازی منابع انسانی در بخش های دولتی، خصوصی، تعاونی و بنگاه های کوچک و متوسط؛

 8- رویکردها، تئوری ها، مدل ها، استراتژی ها و برنامه های عملیاتی آموزش و بهسازی منابع انسانی؛

 9- نقش آموزش و بهسازی منابع انسانی در ارتقای بهره وری، خلاقیت و نو آوری و کیفیت زندگی کاری؛

 10- نقش و سهم رهبران در آموزش و بهسازی منابع انسانی در سازمان های ایرانی؛

 11- فرصت ها، چالش ها و موانع آموزش و بهسازی منابع انسانی در کشور و راه های برون رفت از آن ها؛

 12- مطالعات تطبیقی فعالیت‌های آموزش و بهسازی منابع انسانی در ایران و جهان؛

13- توانمندسازی منابع انسانی و جایگاه آن در آموزش و بهسازی منابع انسانی ؛

14- مدیریت دانش و نقش آن در آموزش و بهسازی منابع انسانی؛

15- جایگاه آینده پژوهی در آموزش و بهسازی منابع انسانی؛