نویسنده = محسن زارعی جلیانی
تعداد مقالات: 1
1. ارایه چارچوب نظری مدیریت منابع انسانی از دیدگاه علوم قرآن و حدیث

دوره 1، شماره 1، زمستان 1399، صفحه 11-24

عیسی امیری؛ محسن زارعی جلیانی؛ مختار رنجبر