نویسنده = مختار رنجبر
تعداد مقالات: 2
2. ارایه چارچوب نظری مدیریت منابع انسانی از دیدگاه علوم قرآن و حدیث

دوره 1، شماره 1، زمستان 1399، صفحه 11-24

عیسی امیری؛ محسن زارعی جلیانی؛ مختار رنجبر